Home » Past Issues » 2014

2014

Vol. I, No. 2 (2014) click to download

From the following link you can download the abstracts of the articles included in the editions of the last year: Abstracts 2014

STUDII ȘI ARTICOLE / STUDIES AND ARTICLES

Ovidiu Nedu

Kaușitaki-Brahmana (Traducere Adnotată)

Kaușitaki-Brahmana (Annotated Translation)…..7

Sergiu-Alexandru Ciutescu

Mimesis și reprezentare: Platon, Aristotel și paradigma artei islamice

Mimesis and representation: Plato, Aristotle and the paradigm of islamic art…..46

Mihai Safta

Regatul Ungariei Medievale și Ordinul Cavalerilor Mohahi Teutoni: Studiu asupra formelor de proprietate în dreptul medieval: exempțiunea

The Kingdom of Hungary and the Teutonic Order – Forms of property in the Ius Commune: Exemption…..67

Florența Telman

Începuturile Mănăstirii Radu Vodă din București: Istorie și surse

The beginning of the Radu Vodă Monastery from Bucharest: History and Sources…..78

Carmen Alexandrache

Atitudinea românilor față de sărbătorile religioase. Viziunea călătorilor străini din secolele XVII-XVIII

The attitudine of Romanians towards religious holidays. Vision of foreign travelers of XVII TH – XVIII TH centuries.….97

Federico Donatiello

I primi contatti con il Teatro Occidentale in Romnia: le traduzioni dei melodrammi di Pietro Metastasio nei Principati Danubiani alla fine del XVIII secolo

First contacts with western theatre in Romania: The translations of Pietro Metastasio’s Melodrammi in Romanian Principates at the end of eighteenth century…..111

Ana-Teodora Kurkina

Limba în gîndirea politică romînească între anii 1850-1890. Marile dezbateri și rezultatele lor

The language in the Romanian political thought of 1850-1890s. The grand debates and their outcomes …..125

Iuliana Delia Bălăican

Emigrarea evreilor din Craiova: o soluție de criză la cumpăna secolelor XIX-XX. Studiu de caz: Crența Aizig și Șvarț

The emigration of Jews from Craiova: A solution for the crisis from the nineteenth and twentieth centuries. Research study: Crența Aizig and Șvarț.….146

Marian Petcu

Presa ”Anilor de foc”: Secvențe din jurnalismul Primului Război Mondial

The media during the ”Years of Fire”…..167

Cristian Constantin

Bibliografia puțin cunoscută a lui Jack Corbu, un vice-consul britanic la Brăila (1880-1938)

The little-known biography of Jack the Crow, a british vice-counsul to Braila (1880-1938)…..182

Marius Mureșan

Guvernările Partidului Național-Țărănesc din timpul Marii Crize Economice

The National Peasant’s Party government during the Great Depression…..189

Eperjesi Zoltán; Boér Zoltán

Opinii esențiale cu privire la Reunificarea Germană din 3 octombrie 1990

Crucial views on the German Reunification of 3 Octomber 1990…..201

Cristian Culiciu

Realități privind învățământul superior de stat din Oradea în anii 1990-2000, reflectate în presa locală scrisă

Facts about the higher state education in Oradea between 1990 and 2000, as seen in the local written press.….266

Ioana-Bianca Berna

Politici de gen post-conflict în Balcanii de Vest – între analogiile circulare cu securitatea umană și tendințe firave de detașare

Post-conflict gender politics in the Western Balkans – between the same circle of palms with human security and a small stream outside the box…..282

Vlad Moghiorosi

Raportul Tismăneanu: Reacții și Dezbateri

The Tismăneanu Report: Reactions and Debates…..301

RECENZII / BOOKS REVIEWS

Zoltán Eperjesi

Péter Apor: Die Herstellung von Authentizität im sowjetischen Ungarn Das Nachleben der ersten ungarischen sowjetischen Republik im Zeitalter des Staatssozialismus…..323

 

Vol. I. No. 1 (2014)

 

STUDII ȘI ARTICOLE / STUDIES AND ARTICLES

Ovidiu Nedu

Vasubandhu, Trisvabhavanirdesa (Indicaţiile referitoare la cele trei naturi)

Vasubandhu, Trisvabhavanirdesa (The Indications regarding the Three Own-beings)…..6

Corina-Ruxandra Șteflea

Moartea unui împărat roman: despre cazul lui Claudius

The death of a Roman Emperor: The case of Claudius…..28

Constantin Zamfir

Cavalerii Templieri în izvoare narrative (secolele XII-XIV)

The Knights Templar in Narrative Sources (12th – 14th century)…..47

Mirel Gheonea, Cristian Constantin

Chestiunea agrară în România. Considerații (1859-1907)

The Agrarian Question in Romania. Considerations (1859-1907)…..57

 Fănel Teodorașcu

Un manifest gazetăresc – Calendarul nostru pe 1918

A Journalistic Manifesto – Our Calendar for 1918…..82

Cristian Constantin

Comisia Europeană a Dunării și consulatele străine din Galați (1919-1940)

The European Comission of the Danube and Foreign Consulates of Braila and Galati (1919-1940)…..96

Teodor Borisov

Football in Romania, Yugoslavia and Bulgaria during Stalinism (1944-1953)

Fotbalul în România, Iugoslavia și Bulgaria în perioada stalinistă (1944-1953)…..111

Marius Mureșan

Vizita lui Nicolae Ceaușescu la Gherla în 1983

The Visit of Nicolae Ceaușescu at Gherla in 1983…..128

Zoltán Eperjesi, Judit Urbán

The Multidimensional Relationship Between Constructivist, Structuralist and Rationalist thoughts

Relațiile multidimensionale între gândirea constructivistă, structuralistă și raționalistă…..139

Ala Movileanu

Pasărea Alkonost – Simbol și mit la rușii lipoveni

Alkonost Bird – Symbol and Myth at Lippovan Russians…..176

RECENZII / BOOK REVIEWS

Irina Trușcă

Rădulescu-Motru, Constantin. „Cultura română şi politicianismul”. În: Scrieri politice. Bucureşti: Nemira, 1998…..187

Zoltán Eperjesi

Sternberg, Jan Philipp. Auswanderungsland Bundesrepublik. Denkmuster und Debatten in Politik und Medien 1945–2010. Paderborn, 2012…..192


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Current Issue: Vol. 10, No. 2 (2023)

03-16 EBSCOhost 3

SCImago Journal & Country Rank