Home » Distribution

copernicus

copernicus

copernicus

copernicus

DJRI-Pic

proquest_logo21

logo-ulrichsweb1

03-16 EBSCOhost 3

03-16 EBSCOhost 3

03-16 EBSCOhost 3

Distribution

Libraries in Romania

Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti

Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”, Bucureşti, Academia Română

Institutul de Arheologie ”V. Pârvan”, Bucureşti, Academia Română

Institutul de Studii Sud-Est Europene, Bucureşti, Academia Română

Institutul de Istoria Artei “G. Oprescu”, București, Academia Română

Institutul de Istorie a Religiilor, Bucuresti, Academia Română

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,Universitatea din Bucureşti

Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București

Biblioteca Academiei Române, București

Biblioteca Natională a României, Bucureşti

Biblioteca Metropolitană București

Colegiul Noua Europă, București

Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, Bucureşti

Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Bucuresti

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Bucureşti

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul“, București

Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, București

Biblioteca Militara Naţională, București

Institutul Diplomatic Român, București

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, București

Facultatea de Istorie, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi

Institutul de Arheologie din Iași, Academia Română

Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, Iaşi, Academia Română

Institutul de Istorie “George Barițiu”, Cluj-Napoca, Academia Română

Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj Napoca, Academia Română

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Universitatea “Valahia” (Stiinte Umaniste), Târgovişte,

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, Academia Română

Institutul de Cercetări Socio-Umane “G. Șincai” din Târgu-Mureș, Academia Română

Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia

Biblioteca Academiei Române, Filiala Timişoara

Biblioteca Centrală Universitară Timişoara

Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”, Brăila

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion”, Tulcea

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova, Academia Română

Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice, Universitatea Ovidius din Constanța

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

International

School of Slavonic and East European Studies Library, UCL, London

University of Glasgow, School of Humanities

Grand Équipement Documentaire, Campus Condorcet, EHESS

Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg

Library of Arts and Humanities, Friedrich-Schiller-Universität Jena

Institute of History, Jagiellonian University, Krakow

Institute of History, Prague, Czech Academy of Sciences

University of Hradec Králové

Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava

Jan Stanislav Institute of Slavistics of the Slovak Academy of Sciences

Institute of Ethnology and Social Anthropology, Bratislava, Slovak Academy of Science

Pavol J. Šafárik University, Kosice

Faculty of Political Science and International Relations, M. Bel University, Banska Bystrica

Institute for Historical and Social Sciences, Zagreb, Croatian Academy of Sciences and Arts

Faculty of Croatian Studies, University of Zagreb

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek

Department of History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Institute for Balkan Studies, Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Arts

Institute of History, Belgrade

Institute for Recent History of Serbia, Belgrade

Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

Institute of National History, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

Faculty of Philosophy, University of Montenegro, Niksic

Historical Institute of Montenegro, University of Montenegro, Podgorica

Borys Grinchenko Kyiv University, Kiev

Faculty of History, Political Science and International Relations, Chernivtsi National University

Institute of Historical Studies, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences

Institute of Balkan Studies & Centre for Thracology, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences

Cyrillo-Methodian Research Centre, Sofia, Bulgarian Academy of Sciences

Faculty of History, St. Kliment Ohridski University, Sofia

Centre for Advanced Study Sofia

Universiteti “Aleksander Moisiu”, Durres

National Museum of History of Moldova, Chisinau

National Museum of Ethnography and Natural History, Chisinau

Institute of History, Chisinau

Institute of Cultural Heritage, Chisinau

Department of History and Ethnology, Democritus University of Thrace, Komotini

Research Institute for European and American Studies, Athens

List of Book Distributors and Wholesalers (PSU Press)

United States

US PubRep (Central & South America)

University of Toronto Press, Lexa Publishers’ Representatives (Canada)

NBN International, The Oxford Publicity Partnership, Ltd. (UK and Europe)

MHM (Japan)

Footprint Books (Australia, New Zealand, Fiji, and Papua-New Guinea)

The White Partnership (India and Southeast Asia)

Educational Representative and Consultancy (Africa)

A full list is available here.